932 553 865 - 932 553 871 seguros@nortlan.com

Mundu hobea ziurtatuz

“Jende txiki asko, gauza txikiak eginez mundua leku txikien truke alda dezakegu

 

Elkarrekin aseguru etikoaren alde

Euskadin aseguru etikoa eta solidarioa 6 urtez bultzatu ostean, Nortlan Arç Cooperativaren proiektuan integratzen da. Batasunaren helburua da guregan konfiantza duzuen guztioi aukera eskaintzen jarraitzea, zuen aseguruek gizarte- eta ingurumen-eragin positiboa sortzen jarrai dezaten.

Enpresa-erantzukizun soziala

4.0 ekonomiatako etekin ekonomikoa erabakien zentroa, nahiz eta ere garrantzitsua izan, ez den modeloagatik jokatzen dugu baizik aktore guztien (langile, hornitzaile, ingurumen…) etekina ekonomiako nagusitzen dena da. Horregatik, Nortlan-etik lan egiten dugu banku etikoarekin, aseguratzaile sozialki arduratsuekin eta energia berriztagarriekin.

Finantza etikoak

Irmoki uste dugu enpresen etorkizunean hura ondo egiteko eta ongia egiteko ahalmenagatik zehaztuta datorrela. Finantza etikoak bidea dira gure diruak transformazio sozialagatik lan egin dezala, aldaketaren eta ez arduragabetasunaren gaizkideak egiten dizkigunez gero, lortzeko.

 

Inbertsio sozialki arduratsua

Finantza etiquetan errentagarritasun-irizpideak jasangarritasun-irizpideekin batzen dira. Inbertsio sozialki arduratsuek soziala eta ingurumen inpaktu positiboa, itzulera finantzarioaz gain, sortzea nahi dute.

Aseguru etiko eta solidarioak

Aseguruak balio solidarioarekin sortu ziren, galerak estaltzeko amaiera gutxiago jokatuta gainerakoaren etekinekin. Baina jendeak balio hori nabaritzeari utzi dio. Bere balioa eta aseguru etiko eta solidarioen irudiarekiko sektorearekiko konfiantza berreskuratu nahi ditugu.

 

Balioak

Nortlan-en sinesten dugu haciendola ekonomiarik bidezkoena eraldatzeko enpresen ahalmenean. Garapen Jasangarriaren Helburuen lorpenerako gure proiektuaren ekarpenean ere, horregatik gure erantzukizun-dekalogoa komunikatzen dugu argi eta garbi.

“Ekonomia alda ezazu mundua aldatzeko”

Banku etikoaren alde agertzea

Badira “diruko beste aurpegia”, aurrezteko eta, soziala, ingurumen eta ekonomikoa etekina bilatuz, inbertitzeko beste forma bat. Zure diruak gizartea eralda dezake. Utzita dugun tokian gure aurrezkiek zer jarduera finantzatzen dugun zehatz dezakete eta, beraz, gizarte-tipoa nahi dugu.

Inbertsio arduratsua sustatzea

ISR-a, kontsumo arduratsu bezala, parte interesatuen eta irudikatzen dituzten antolaketen interesak kontuan hartzen dituenez gero eta horregatik, inpaktu positiboa gizartean eta ingurumenean dutenez gero, inbertitzen den entitateetako politika arduratsuen sustapeneko erreminta bat gehiago da.

Kontsumo lokala bultzatzea

Kontsumoa edo ekonomia lokala herriaren produktuetan oinarritutako ekonomiak edo eskualdea eraikitzeko lankidetza-ahaleginari buruz aritzen da. Hots, kontsumitzea eta komunitatean bizi ditugun pertsonen fluxu ekonomikoa bultzatzeko lokalki saltzea.

 

Kolaborazioa Sortzea

Partikular Sare bat, enpresak, merkataritzak, elkarteak… antzeko balioekin eta haien artean elkar eraginez. Eraldatzen duen networking-a.

 

Kontsumo arduratsuagatik apustu egitea

Gure eguneroko jardueretako bat erosketak egitera joatea da, kontsumitzea. Baina aukeren gehiengoko gure kontsumoa “agortzearen” sinonimoa da. Ez ditugu kontuan hartzen ingurumenerako eraginak eta gure ondare-hornikuntza prozesuetako eta zerbitzuetako planetan bizi diren pertsonak.

Ondasun Erkideagatik Lan Egitea

Ondasun Erkidearen (EBC-aren) Ekonomia definitzen da tresna bat edo enpresak, antolaketak eta erakundeaketarako modelo ekonomikoaren aldaketaranzko gidari gisa balio duen bidea bezala. Bezala giza balioetan oinarritutako aldaketa: giza duintasuna, justizia soziala, jasangarritasun ekologikoa, parte-hartzea, etab.

Garen sareak